Friday, August 16, 2013

PAPAN KENYATAAN FROG VLE

Papan kenyataan ini telah dihiaskan dengan maklumat frog vle untuk pengetahuan semua warga SKSB. Terdapat satu sudut khas untuk murid di mana dari situ, murid dapat memperolehi informasi mengenai Student Frog.